กระดาษขนาด A3 :
ใช้กับซองเอกสารเบอร์ 12x17
กระดาษขนาด A3 พับครึ่ง หรือกระดาษ A4 1-5 แผ่น :
ใช้กับซองเอกสารเบอร์ 9x12
กระดาษขนาด A4 5-50 แผ่น :
ใช้กับซองเอกสารเบอร์ 9x12 3/4
กระดาษขนาด A4 50-200 แผ่น :
ใช้กับซองเอกสารเบอร์ 10x13
กระดาษขนาด A4 200-500 แผ่น :
ใช้กับซองขยายข้างเบอร์ C4
กระดาษขนาด A4 พับ 3 :
ใช้กับซองจดหมายเบอร์ DL, เบอร์ 9 และเบอร์ C5/6
กระดาษขนาด A4 พับ 2 (A5) :
ใช้กับซองเอกสารเบอร์ 6 3/8x9 และซองจดหมายเบอร์ C5
กระดาษขนาด กระดาษขนาด A4 พับ 4 (A6) :
ใช้กับซองจดหมายเบอร์ C6
กระดาษขนาด Legal :
ใช้กับซองเอกสารเบอร์ 10x15
กระดาษขนาด B5 :
ใช้กับซองเอกสารเบอร์ 8x11
การ์ด 5x7" :
ใช้กับซองจดหมายเบอร์ 8 1/2
รูปถ่าย 4x6" :
ใช้กับซองจดหมายเบอร์ C6
รูปถ่าย 3x5" :
ใช้กับซองจดหมายเบอร์ 6
แผ่น CD : ใช้กับซองบรรจุ CD ฟิล์มเอ็กซเรย์ :
ใช้กับซองเอกสารเบอร์ 15x19