01 Q

ซองแต่ละชนิดเรียกแตกต่างกันอย่างไร?

ซองฝาแหลม

ฝาซองจะเหมือนสามเหลี่ยม ปีกซองด้านซ้าย-ขวา พับอยู่ด้านในเพื่อทากาวประกบซอง ในส่วนของท้ายซองจะถูกพับขึ้นมา ซึ่งมีลักษณะเว้าเล็กน้อย

 

ซองฝาแหลมพับนอก

ลักษณะเหมือนซองฝาแหลม ต่างกันตรงที่ปีกซองด้านซ้ายและด้านขวาพับอยู่ด้านนอก

 

ซองฝาสามเหลี่ยม

คล้ายกับซองฝาแหลม ต่างกันตรงที่ปีกซองด้านซ้าย-ขวา และท้ายซอง มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมทั้ง 3 ด้าน และจะพับมาจรดกัน

 

ซองฝาขนาน

ฝาซองเป็นฝาตรง ขนานไปกับตัวซอง การพับจะเหมือนกับซองฝาแหลม ต่างกันที่ท้ายซองนั้น มีลักษณะตัดตรงไม่เว้า

 

ซองฝาผนึกแห้ง

จะคล้ายคลึงกับซองฝาขนาน แต่มีกาวในตัว ซึ่งสามารถปิดฝาซองได้โดยไม่ต้องใช้น้ำ

 

ซองฝาเสียบ

เป็นซองที่ฝาไม่ทากาว แต่สามารถปิดฝาซองได้ เพราะออกแบบให้มีช่องเสียบในส่วนของท้ายซอง และเสียบฝาเพื่อปิดซองได้เลย

 

ซองฝาโค้ง

ฝาซองจะมีลักษณะโค้งเป็นครึ่งวงกลม ซื่งอาจจะเป็นไดคัทที่มีรูปแบบแตกต่างกันไปตามความต้องการ นิยมใช้เป็นซองสำหรับใส่การ์ด

 

ซองหน้าต่าง

เป็นซองที่มีลักษณะเจาะเป็นช่องหน้าต่าง และติดด้วยกระดาษแก้ว ซึ่งจะมีรูปแบบทั้งซองจดหมาย และซองเอกสาร ขึ้นอยู่กับเอกสารของลูกค้า

 

ซองบรรจุแผ่น CD

เป็นซองสี่เหลี่ยมจตุรัส มีช่องหน้าต่างวงกลม เพื่อโชว์แผ่น CD ด้านใน ฝาซองเป็นฝาขนาน ฝาไม่ทากาว และมีช่องเสียบสำหรับปิดฝาซอง

 

ซองเอกสาร

จะเป็นซองแนวตั้ง ฝาซองจะเปิดทางด้านแคบ มีทั้งแบบพับข้างและพับกลาง ท้ายซองพับประกบกับตัวซองต้องอยู่ด้านนอกเสมอ

 

ซองติดกาวซิลิคอน

จะมีแถบกาวที่สามารถลอกแผ่นพลาสติกออกแล้วปิดฝาซองได้ โดยไม่ต้องใช้น้ำ โดยจะต้องเป็นซองฝาตรงเท่านั้น เช่น ฝาขนาน, ฝาเอกสาร

 

ซองปรุ

เป็นซองฝาแหลม ที่มีสร้างความสะดวกที่มากกว่า เพราะตรงปีกซองด้านขวาจะมีรอยปรุ เพื่อใช้ในการเปิดฝาซอง

 

ซองติดตาไก่+ผูกเชือก

ฝาซองจะตอกตาไก่ที่เป็นกระดาษแข็งกลม และมีเชือกผูกสำหรับพันตาไก่ เพื่อปิดฝาซอง

02 Q

ซองด้านไหนเรียกด้านกว้าง? ด้านไหนเรียกด้านยาว?

ซองใส่การ์ด และซองจดหมายทั่วไป : ฝาซองเปิดด้านบน

ด้านกว้าง  :  จากบนลงล่าง หรือด้านสูง

ด้านยาว    :  จากซ้ายไปขวา

หน่วยวัด   :  มิลลิเมตร

 

ซองเอกสาร : ฝาซองเปิดด้านบน

ด้านกว้าง  :  จากซ้ายไปขวา

ด้านยาว    :  จากบนลงล่าง หรือด้านสูง

หน่วยวัด   :  มิลลิเมตร

03 Q

ซองขนาดมาตรฐานต่างๆ ใช้กับเอกสารขนาดใดบ้าง?

ซองจดหมายเบอร์ 6 :

เหมาะสำหรับกระดาษ หรือรูปถ่ายขนาด 3 x 5 นิ้ว

 

ซองจดหมายเบอร์ C6 หรือ ซองจดหมายเบอร์ 7 1/2 :

เหมาะสำหรับการ์ดขนาด 4 x 6 นิ้ว หรือ 4.25 x 7.25 นิ้ว

 

ซองจดหมายเบอร์ C6 :

เหมาะสำหรับกระดาษขนาด A6

 

ซองจดหมายเบอร์ 8 1/2 :

เหมาะสำหรับการ์ดขนาด 5 x 7 นิ้ว

 

ซองจดหมายเบอร์ DL และเบอร์ 9 :

เหมาะสำหรับกระดาษขนาด A4 พับ 3

 

ซองเอกสารเบอร์ 6 3/8 x 9 และซองจดหมายเบอร์ C5 :

เหมาะสำหรับกระดาษขนาด A5

 

ซองเอกสารเบอร์ 8 x 11 :

เหมาะสำหรับกระดาษขนาด B5

 

ซองเอกสารเบอร์ 9 x 12 :

เหมาะสำหรับกระดาษขนาด A4 จำนวน 1-15 แผ่น

 

ซองเอกสารเบอร์ 9 x 12 3/4 :

เหมาะสำหรับกระดาษขนาด A4 จำนวน 50-70 แผ่น

 

ซองขยายข้างเบอร์ C4 :

เหมาะสำหรับกระดาษขนาด A4 จำนวน 500 แผ่น

 

ซองเอกสารเบอร์ 10 x 13 :

เหมาะสำหรับกระดาษขนาด A4 จำนวน 100-200 แผ่น

 

ซองเอกสารเบอร์ 10 x 15 :

เหมาะสำหรับกระดาษขนาด Legal

 

ซองเอกสารเบอร์ 12 x 17 :

เหมาะสำหรับกระดาษขนาด A3

 

ซองเอกสารเบอร์ 14 1/2 x 17 1/2 :

เหมาะสำหรับฟิล์มเอ็กซเรย์

 

ซองบรรจุ CD :

เหมาะสำหรับแผ่น CD

04 Q

ซองพิเศษรูปแบบใด สามารถสั่งผลิตได้?

ซองปีกพับนอก : ใช้กับเครื่องบรรจุเอกสารอัตโนมัติ

 

ซองตาไก่-ผูกเชือก : สามารถสั่งผลิตได้กับซองขนาดพิเศษ

 

ซองเจาะหน้าต่าง : กำหนดขนาดและตำแหน่งของหน้าต่างได้เอง

05 Q

กระดาษน้ำตาล BA, KA และ KI ต่างกันอย่างไร?

กระดาษน้ำตาลธรรมดา หรือน้ำตาล BA :

ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล 100% ความหนา 110 Gsm. ราคาย่อมเยาที่สุด เหมาะกับการบรรจุเอกสารน้ำหนักไม่มาก

 

กระดาษน้ำตาลอย่างดีสีเข้ม หรือน้ำตาล KA :

ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล 70% ความหนา 125 Gsm. เนื้อกระดาษเนียนกว่าและแข็งแรงกว่า BA รองรับการบรรจุเอกสารที่ค่อนข้างมีน้ำหนักได้

 

กระดาษน้ำตาลอย่างดีสีอ่อน หรือน้ำตาล KI :

ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล 70% ความหนา 125 Gsm. เนื้อกระดาษเหมือนกับ KA แตกต่างกันเพียงสีเท่านั้น

CallAction