ฝาเอกสาร

229 x 324 มม.
ซองเบอร์ 9 x 12 3/4
ฝาเอกสาร 229 x 324  มม. ซองเบอร์ 9 x 12 3/4
CallAction