ฝาขนาน

133 x 184 มม.
ซองเบอร์ 8 1/2
ฝาขนาน 133 x 184  มม. ซองเบอร์ 8 1/2
CallAction